شما اینجا هستید: * درباره ما * درباره دفاتر ثبت نام


منظور از دفتر ثبت نام چیست؟


دفتر ثبت نام موجودیتی است که وظیفه شناسایی و بررسی صحت اطلاعات دریافت شده از سوی درخواست کنندگان گواهی الکترونیکی را بر عهده دارد و با بررسی هویت درخواست کننده، وظیفه تنظیم درخواست، صدور گواهی، ابطال گواهی، درخواست تجدید گواهی را نیز دارد. این مرکز مورد تائید مرکز صدور گواهی مگانفت می باشد و در زیر مجموعه آن و با هماهنگی مگانفت فعالیت می نماید. استانداردهای مگانفت در دفتر ثبت نام نیز لحاظ و بکارگیری می شود. یک گواهی جهت امضای درخواست ها توسط مرکز صدور گواهی برای دفتر ثبت نام صادر می گردد. دفتر ثبت نام فعالیت های خود را با دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی که مورد تائید مرکز ریشه قرار گرفته است، مورد تطابق قرار می دهد.

سایت دفتر ثبت نام با چه شرایطی کار می کند؟

محل جغرافیایی دفتر ثبت نام، نزدیک به مرکز صدور گواهی الکترونیکی انتخاب شده است. دفتر ثبت نام به لحاظ معماری تابع استانداردهای مرکز صدور مگانفت می باشد. جزئیات سایت دفتر ثبت نام توسط مرکز صدور، تدوین و توسط مرکز مگانفت و سپس ریشه مورد تائید قرار گرفته است. آدرس سایت در جدول فوق آورده شده است.

دفتر ثبت نام چه فعالیت هایی را انجام می دهد؟

• دریافت درخواست گواهی الکترونیکی
• احراز هویت درخواست های کنندگان گواهی الکترونیکی
• مطابقت فعالیت های صدور، ابطال، تجدید و ... گواهی با سند سیاست ها و دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی
• دریافت درخواست صدور و دیگر عملیات مرتبط به آن
• تحویل درخواست های متقاضیان (گواهی های صادر شده) به مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت
• بروز رسانی و تحویل لیست گواهی های باطل شده (CRL) به مرکز صدور میانی گواهی الکترونیکی نفت

افراد در دفتر ثبت نام چه مسئولیت هایی را به عهده دارند؟

• مسئول دریافت و احراز هویت مدارک افراد
• مسئول تطبیق مدارک ارائه شده با استانداردهای مرکز
• مسئول ثبت نام و صدور توکن حاوی گواهی الکترونیکی
• مسئول بروز رسانی لیست و سایت مرکز
• مسئول مستندات و بایگانی مدارک درخواست کنندگان گواهی الکترونیکی

افراد شاغل در دفتر ثبت نام که هر یک از نقش های فوق را ایفا می کنند، باید حداقل دارای مهارت های زیر باشند.

• آشنایی با مهارت های هفت گانه دوره های عمومی کاربرد کامپیوتر (ICDL (Word, Excel و...
• آشنایی با مفاهیم گواهی الکترونیکی
• آشنایی با گواهی الکترونیکی و کاربردهای آن
• گذراندن دوره "فرایند صدور گواهی الکترونیکی" که شامل دریافت درخواست تا تحویل گواهی به متقاضی می باشد.
• آشنایی با روال گرفتن نسخه پشتیبان از اطلاعات گواهی ها
• آشنایی با نرم افزار مدیریت توکن